Другие языки и технологии | Полезная информация для всех

ફોટોશોપમાં ઑબ્જેક્ટનો રંગ કેવી રીતે બદલવો? રશિયન મેનુ

ફોટોશોપમાં ઑબ્જેક્ટનો રંગ કેવી રીતે બદલવો? રશિયન મેનૂ ફોટોશોપમાં આવી કોઈ વસ્તુઓ નથી. જો તમારો મતલબ સ્તરો છે, તો પછી સ્તરો સાથે વિન્ડો પસંદ કરો, ત્યાં કાળા અને સફેદ વર્તુળ પર ક્લિક કરો, ...

યાન્ડેક્સને સાઇટને ફરીથી અનુક્રમિત કરવા દબાણ કેવી રીતે કરવું?

યાન્ડેક્સને સાઇટને ફરીથી અનુક્રમિત કરવા દબાણ કેવી રીતે કરવું? વ્યવહારીક રીતે કંઈ નથી, કારણ કે યાન્ડેક્સ ચોક્કસ સમય સેટ કરે છે જેના પછી તમારે સાઇટને અનુક્રમિત કરવાની જરૂર છે. પ્રથમ, તમારે આ કરવાની જરૂર છે: પ્રથમ મહિના માટે સાઇટ પર કુદરતી પ્રવૃત્તિ બનાવો, એટલે કે.

રાસ્ટર અને વેક્ટર ગ્રાફિક્સ માટેના પ્રોગ્રામના ઉદાહરણો આપો.

રાસ્ટર અને વેક્ટર ગ્રાફિક્સ માટેના પ્રોગ્રામના ઉદાહરણો આપો. ચિત્રકાર - વેક્ટર એડિટર ફોટોશોપ, પેઇન્ટ - રાસ્ટર અહીં તમે તેના બદલે પ્રોગ્રામ્સની શ્રેણીઓ લાવી શકો છો વેક્ટર ગ્રાફિક એડિટર્સ MSO Visio, Sketsa SVG Editor / ...

કોડ 740 વિનંતી કરેલ કામગીરીને પ્રમોટ કરવાની જરૂર છે, શું છે ???

કોડ 740 વિનંતી કરેલ કામગીરીને પ્રમોટ કરવાની જરૂર છે, શું છે ??? તે મારા માટે *** કરી શક્યું નથી, પરંતુ તે મને મદદ કરતું નથી. સરળ રીતે, તમે ચલાવો છો તે રમતો અથવા પ્રોગ્રામ્સ Windows ના જૂના સંસ્કરણ માટે બનાવવામાં આવ્યા છે ...

મને કહો કે માઈક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ 7 માં ઈમેજમાં સફેદ પૃષ્ઠભૂમિ કેવી રીતે દૂર કરવી ??

મને કહો કે માઈક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ 7 માં ઈમેજમાં સફેદ પૃષ્ઠભૂમિ કેવી રીતે દૂર કરવી ?? આ સુવિધા ફક્ત પાવર પોઈન્ટ 2010 માં, "ફોર્મેટ" ટેબમાં ઉપલબ્ધ છે. જો તમે અપડેટ થવા માંગતા નથી, તો તમે ...

как сделать в corelDRAW текст по кругу, подскажите пожалуйста

как сделать в corelDRAW текст по кругу, подскажите пожалуйста выделить круг нажать делит.Как текст сделать против часовой стрелки по кругу дубль два: http:// dmi4er . ucoz . ru/publ/5-1-0-11 Рисуешь любую…

Как копировать и вставлять с клавиатуры?

Как копировать и вставлять с клавиатуры? CTRL+Insert копировать sift+insert вставить на этой клаве над стрелочками кнопки Ctrl+c=копировать, Ctrl+v=вставить Сtri +С копировать Сtri + V вставить Сtri +С копировать Сtri +…

Ноутбук перезагружается сам. что делать?

Ноутбук перезагружается сам. что делать? Если компьютер сам перезагружается: ================================= 1) Мой компьютер -gt; Свойства-gt;Дополнительно-gt;Загрузка и восстановление-gt;Убери галочку с «Выполнить автомотическую перезагрузку» В следующий раз, когда возникнут проблемы, может появиться…

что такое ооак? ? ооак

что такое ооак? ? ооак перекрашенная фигурка или какая ни будь другая игрушка единственный, эксклюзив ооак это : перекрашиная игрушка или игрушка сделана своимируками например ПИРИКРАШИВАЮТ : lps монстэр хай…

ошибка- 6 при установки игр

ошибка- 6 при установки игр антивирус полпхой Установи и зарегистрируй Unarc.dll — в некоторых операционных системах он просто отсутствует. Я тоже знаю если уван написано произошла ошибка при распаковке: невозможно…

Убрать текст с изображения

Убрать текст с изображения Штампом убирается. Вчера делал подобный заказ. Убрал штук 200 сложных вотемарков за 2 дня. Только фотошопом, если надпись большая, то проще дугой рисунок взять, т к…

Как в Excel распечатать длинную таблицу на одном листе, и желательно с крупным шрифтом?

Как в Excel распечатать длинную таблицу на одном листе, и желательно с крупным шрифтом? видеоответ: https://youtu.be/BjPDABzgG3Y Как в Excel распечатать таблицу на одном листе особенности программы Программа Excel позволяет распечатывать…

чем открыть файл emf?? какая прога его создает?

чем открыть файл emf?? какая прога его создает? EMF (Microsoft Enhanced Metafile) представляет собой обновленную версию формата WMF. Это метафайл, который, по замыслу фирмы Microsoft, должен заменить формат WMF. Следует…

Как называется шрифт, для Word, как на почтовых конвертах, который печатается штрих-линией.

Как называется шрифт, для Word, как на почтовых конвертах, который печатается штрих-линией. Есть такие шрифты. Сразу вспомнил про этот http://www.free-fonts-ttf.org/true-type-fonts/postindex-5358-download.htm. Так же есть интересный шрифт в виде почтового индекса http://www.photoshop-master.ru/adds.php?rub=17id=2011…

Как в ворде поставить формат А3?

Как в ворде поставить формат А3? Можно поставить Word 2007 ( там есть А3), можно задать — параметры страницы — размер бумаги — (в сантиметрах) размер из всплывающего списка —…

как создать интернет магазин аккаунтов !!!Я хочу через интернет продовать аккаунты!!

как создать интернет магазин аккаунтов !!!Я хочу через интернет продовать аккаунты!! ЗАйди на сайт vmarkete.net нажми кнопку Создать интернет магазин, заполни форму и все! У вас готовый интернет магазин бесплатно!…

Настройка редиректа с www на сайт без www

Настройка редиректа с www на сайт без www да все это ерунда. все нормальные поисковики давно уже научились использовать и индексировать только один вариант — с префиксом, или без. второй…

Стоит ли покупать мониторы фирмы AOC? Тип матрицы IPS. Никогда раньше не слышал о такой компаний.

Стоит ли покупать мониторы фирмы AOC? Тип матрицы IPS. Никогда раньше не слышал о такой компаний. Стоит, старая фирма, давно выпускает мониторы, просто в России не очень популярна AOC один…

ЛЮДИ зачем нужны БД базы данных для сайта ? Объясните девушки пожалуйста.

ЛЮДИ зачем нужны БД базы данных для сайта ? Объясните девушки пожалуйста. база данных — это таблицы, в которых удобно хранить данные и быстро их оттуда извлекать. в таблицах можно…